Голоснi та приголосні звуки

Голосні звуки

Букви а, о, у, е, и, і - позначають один звук.

Букви я, ю, є, ї

я ю є
[й`а] [й`у] [й`е]

позначають два звуки
на початку слова явір [й`ав`ір]
після голосного маяк [май`ак]
після апострофа в`юн [вй`ун]

я ю є
[`а] [`у] [`е]

позначають один звук після приголосного
буряк [бур`ак]
люк [л`ук]

ї
[й`і]

завжди два звуки

 

Search